Hosting Paketleri Karşılaştırma Yazdır

  • 20

  Ekonomik Paketler Bireysel Paketler Kurumsal Paketler
  Eko500 Bir500 Kur5000
Özellikler
Disk Alanı 500 MB 500 MB 5000 MB
Trafik 6 GB 15 GB 50 GB
E-Posta 4 Adet 15 Adet 100 adet
Kurulum Ücreti      
ÜCRET (1 Yýllýk) 39 USD 69 USD 199 USD
SÝPARÝÞ
E-Posta Özellikleri
POP3 E-Posta

Var

Var

Var

E-Posta Alaný 25 MB 50 MB 100 MB
E-Posta Yönlendirme

Var

Var

Var

Otomatik Cevaplayýcý

Var

Var

Var

Spam / Virüs Korumasý

Var

Var

Var

E-Posta Listesi

Yok

1 Adet 10 Adet
Webmail

Var

Var

Var

Catch-All

Yok

Var

Var

Veritabaný
MS Access DB

Yok

Var

Var

MsSQL 2005

Yok

Yok

5 Adet
MySQL

Yok

1 Adet 5 Adet
MxSQL Alaný

Yok

Yok

100 MB
ODBC Baðlantý

Yok

Yok

10 Adet
Web Tabanlý SQL Yönetim

Yok

Var

Var

Network
Eriþilebilirlik %99.8 %99.8 %99.9
Datacenter Türkiye Türkiye Türkiye
Sunucu Güvenliði

Var

Var

Var

Sabit IP

Yok

Yok

Var

Alan Adý Özellikleri
Domain Yönlendirme

Yok

3 Adet 25 Adet
Domain Alias

Yok

3 Adet 25 Adet
Subdomain

Yok

6 Adet 100 Adet
Teknolojiler
ASP

Yok

Var

Var

ASP.NET (1.1, 2.0)

Yok

Var

Var

PHP (v4.4.7, v5.2.5)

Yok

Var

Var

SSI

Var

Var

Var

CGI

Var

Var

Var

Perl

Var

Var

Var

Pyton

Yok

Yok

Var

Ajax.NET 1

Yok

Var

Var

Diðer Özellikler
Kontrol Panel Plesk
SSL Desteði

Yok

Var

Var

Web Kullanýcýsý 1 10 Adet 25 Adet
FTP/FP Kullanýcýsý 1 10 Adet 100 Adet
Anonim FTP

Yok

Yok

Var

Log Dosyalarý

Var

Var

Var

DNS Yönetimi

Yok

Var

Var

SiteBuilder

Yok

Yok

Var

Web Ýstatistik

Var

Var

Var

Zamanlayýcý / Cronjob

Yok

Var

Var

Hazýr Web Uygulamalarý

Yok

Var

Var

Özel Hata Sayfalarý

Var

Var

Var

Yedekleme

Var

Var

Var

Þifre Korumalarý Dizin

Var

Var

Var

Destek
Ticket / E-Posta desteði

Var

Var

Var

Online Destek

Var

Var

Var

Telefon Desteði (Mesai)

Var

Var

Var

Telefon Desteði (7/24)

Yok

Var

Var

15 Gün Geri Ödeme Garantisi

Var

Var

Var

 
Bu paket için bu hizmet var.
Bu paket için bu hizmet aktif deðil, daha sonra upgrade edebilirsiniz.
Karşılaştırma işlemi Eko500, Bir500, Kur5000 paketleri baz alınarak yapılmıştır
15 Gün Geri Ödeme Garantisi : Firmamýzda ürün ve hizmet memnuniyeti garantisi vardır. Hizmet veya Ürünlerimizden memnun kalmadýðýnýz takdirde 15 gün içinde bildirdiðiniz zaman işleminizi iptal ettirebilir, 15 gün içinde ödediðiniz paranýzý iade alabilirsiniz. Alan adı hizmeti bu garantinin dışındadır.

Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

<< Geri

Powered by WHMCompleteSolution