MsSQL veritabanım var. asp ile bağlanmak için nasıl bir kod kullanmalıyım? Yazdır

  • 17

Aşağıdaki örnek kod ile MsSQL veritabanınıza bağlanabilirsiniz.


-- KOD BAŞLANGICI ------>
Set conn = CreateObjectADODB.Connection
conn.ConnectionTimeout = 15
conn.Provider = SQLOLEDB

conn.PropertiesOLE DB Services = 1
conn.PropertiesData Source.Value = localhost
conn.PropertiesInitial Catalog.Value = VeritabanýAdýnýz
conn.PropertiesUser ID.Value = KullanýcýAdýnýz
conn.PropertiesPassworD.Value = Þifreiniz
conn.Open
-- KOD BİTİŞ -------<


Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

<< Geri