Genel Servis Şartları ( Son Güncelleme : 15.06.2008)

Genel Servis Şartları

Son Güncelleme : 15.06.2008

EBİRON BİLİŞİM, bu "Genel Servis Şartları"'nın duyurusunu, öncelikle www.ebiron.com adresinde yer alan web sitesinden kullanıcılarına duyurur.

EBİRON BİLİŞİM, "Genel Servis Þartları"nda meydana gelecek değişiklikleri yine aynı şekilde web sitesinde yayınlar ve bu yayın, kullanıcının kendisine yapılmış tebligat yerine geçer. "Genel Servis Þartları" ile ilgili değişiklikleri takip etme sorumluluğu kullanıcıya aittir. EBİRON BİLİŞİM servislerinden faydalanmaya devam eden kullanıcılar, bu "Genel Servis Þartları"nda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.

EBİRON BİLİŞİM, kendisine yasal mercilerden aksi yönde talep gelmediği sürece, sistemine ulaşan bilgilerin doğruluğunu ve içeriğini kontrol etmemekte ve herhangi bir sansür uygulamamaktadır. Bu nedenden dolayı, kullanıcılar, kendilerine Internet kanalı ile ulaşacak bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu kendileri kontrol etmek durumundadırlar. Kullanıcılar, kendileri Internet kanalı ile ulaşan bilgilerin içeriğinden ve doğru olmamasından dolayı meydana gelebilecek hiçbir zarardan dolayı EBİRON BİLİŞİM'i sorumlu tutamazlar.

EBİRON BİLİŞİM, kullanıcılarının kendi servisleri kanalı ile gönderdikleri, yayınladıkları bilgileri kontrol ve sansür etmemektedir. Kullanıcılar, EBİRON BİLİŞİM servisleri kullanımı esnasında gerçekleştirecekleri aktivitelerin yasal sonuçlarından dolayı kendileri sorumludurlar.


GERÇEKLEŞTİRİLMESİ YASAK AKTİVİTELER
Aşağıdaki aktivitelerin EBİRON BİLİŞİM servisleri kullanılarak gerçekleştirilmesi kesinlikle yasaktır. EBİRON BİLİŞİM, bu aktiviteleri gerçekleştiren kullanıcılara ait servisleri durdurma, sınırlandırma veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.

KULLANIMI YASAK OLAN SCRİPTLER
Müşteri aldığı alan içerisinde bulunduğu sunucunun çalışmasını ,işleyişini, hızını etkileyecek script, kod ve türevlerini bilerek veya bilmeyerek kullanamaz. Eğer EBİRON BİLİŞİM bu gibi bir durumu tespit ederse zaman geçirmeksizin kesinti ve sorun yaratan siteyi durdurma hakkına sahiptir. Site veya kod durdurulduktan sonra müşteriye haber verilir ve sorun yaratan kodlar sistemden temizlenene dek site tekrar aktif edilmez. EBİRON BİLİŞİM sunucularında, genelde bu tip sorunları her zaman çıkaran SÖZLÜK, TOPLIST, DOSYA PAYLAÞIM SCRİPTLERİ, VİDEO PAYLAÞIM SCRİPTLERİ, DİÐER PAYLAÞIM SCRİPTLERİ kesinlikle yayınlanamaz. Bunların yanısıra  mp3, adult, warez scriptlerinin ve shoutbox gibi chat eklentilerinin kullanımı da yasaktır. EBİRON BİLİŞİM bu scriptlerin kullanıldığını tesbit ettiğinde hesabı askıya alma veya kapatma hakkına sahiptir. EBİRON BİLİŞİM sunucularında lisanssız her türlü script kullanımı yasaktır.

SPAM GÖNDERİMİ
SPAM, alıcının isteği dışında toplu ve/veya ticari amaç taşıyan mesajların Internet yolu ile gönderimidir. SPAM gönderimi, EBİRON BİLİŞİM'e olan güveni zedelediği gibi, aynı zamanda EBİRON BİLİŞİM sistemlerinde aşırı yüklenmelere sebep olarak, müşterilere sağlanan servislerde aksamalara neden olabilmektedir.

EBİRON BİLİŞİM'ten SMTP hizmeti alanlar, SPAM gönderimi yapamazlar. Kendisine ait bir SMTP sunucusu bulunduran kullanıcılar, EBİRON BİLİŞİM'ten SMTP hizmeti alsınlar ya da almasınlar, kendi sunucularındaki SMTP hizmetini, SPAM gönderimini kolaylaştıracak şekilde korumasız ve 3. kişi/kurumların kullanımına açık şekilde çalıştıramazlar.

FİKİR ve SANAT ESERLERİNE YÖNELİK SUÇLAR
Kişi ve/veya kurumlara ait copyright, tescilli markalar, servis markaları, ticari sırlar, yazılım korsanlığı ve patent haklarına karşı işlenebilecek ve "Fikir ve Sanat Eserleri Yasası", "Markalar Yasası", "Türk Ticaret Yasası", "Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Yasa" kapsamında suç teşkil edecek davranışlar bu kapsamdadır. Ayrıca, kişisel haklara ve özel hayata tecavüz içeren davranışlar.

GENEL AHLAKA ve GELENEKLERE AYKIRI DAVRANIŞ ve YAYINLAR
EBİRON BİLİŞİM servislerinin, kamu tarafından kabul görmüş genel ahlak ve geleneklere aykırı davranışları gerçekleştirmek için kullanılması ve/veya buna aracı olunması.

SALDIRGAN ve TEHDİTKAR DAVRANIŞLAR
EBİRON BİLİŞİM servislerinin, 3. şahıs ve/veya kurumlara karşı saldırgan ve tehditkar davranışlar içerecek şekilde kullanımı.

SUNUCU KAYNAKLARININ AÞIRI KULLANIMI
EBİRON BİLİŞİM sunucularında barındırılan sitelerin sunucu kaynaklarını kullanımını kontrol eder. Sitelerin sunucu kaynaklarını, sunucu işleyişini aksatacak oranda kullanması kesinlikle yasaktır. Böyle bir durumda EBİRON BİLİŞİM site sahiplerini 1 kez sitelerinde gerekli düzenlemeleri yapmaları için site sahibini uyaracaktır. Bu uyarıdan sonra gerekli düzenlemeleri yapmayan siteler süresiz olarak EBİRON BİLİŞİM tarafından kapatılabilir. Bu durumdan doğacak mağduriyetlerde hiçbir şekilde EBİRON BİLİŞİM'ı sorumlu tutamazlar. Bu gibi durumlarda hesaplar tamamen silinebilir ve site sahipleri hiçbir maddi ve manevi hak iddia edemezler. Bu gibi durumlarda kesinlikle hesap sahibine ücret geri ödemesi tamamı yada kalan hizmet süresini kapsayan kısmi olarak söz konusu değildir.

DİĞER BİLGİSAYAR veya ADLARA YASADIŞI YOLLARLA veya YETKİSİZ ERİŞİM
Başkalarına ait bilgisayar, kullanıcı hesabı veya ağlara yetkisiz veya yasadışı yollarla erişmeye çalışmak ("hacking" veya "hacker" olarak tanımlanan davranışlar) ve sistemlere yasadışı veya yetkisiz şekilde ulaşmayı sağlayacak diğer aktiviteler ("port scan", "stealth scan" v.b. aktiviteler) için kullanılması.

VİRÜS, KURTÇUK, TRUVA ATI v.b. ZARAR VERİCİLERİN DAĞITIMI İLE İLGİLİ AKTİVİTELER
Internet virüsleri, kurtçuk, truva atı gönderimi veya "pinging", "flooding", "mailbombing", "denial of service" gibi, diğer kullanıcıların, EBİRON BİLİŞİM ağını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, servis ve/veya cihazı kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktiviteler.

DİĞER YASADIŞI AKTİVTELER
Burada belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivite.

DİĞER AKTİVİTELER
EBİRON BİLİŞİM çalışanlarına, firma itibarına, kullanıcılarına, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlar, hakaretler. Bu tarz davranış sergileyen site sahiplerinin hesaplarını geçici olarak kapatma, tamamen silme haklarına EBİRON BİLİŞİM sahiptir. Bu gibi durumlarda kesinlikle hesap sahibine ücret geri ödemesi tamamı yada kalan hizmet süresini kapsayan kısmi olarak söz konusu değildir.

EBİRON BİLİŞİM, sağladığı servis içerisinde bulunan kullanıcı verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, email ile kullanılan tüm verilerden doğabilecek hiç bir maddi veya manevi zarardan sorumlu tutulamaz. EBİRON BİLİŞİM yedekleme garantisi vermemektedir. Bu verilerin yedekleme ve saklama yükümlükleri kullanıcıya aittir.

EBİRON BİLİŞİM sayfaları gönderilmeden önce gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya kullanıcı tarafından yapılmış sayfalar için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz. EBİRON BİLİŞİM kullanıcı hesaplarını bu ana hatları ihlal ettiği için veya başka bir sebeple veya EBİRON BİLİŞİM'in kendi veya kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı için iptal edebilir. EBİRON BİLİŞİM hukuka aykırılık eden fiilleri ve eylemleri ögrendiğinden itibaren kullanıcıya haber vermeden silmek hakkına sahiptir.

Yukarıda belirtildiği üzere, EBİRON BİLİŞİM servislerinden faydalanan kullanıcılar, gerçekleştirdikleri aktivitelerin yasal sonuçlarından kendileri sorumludurlar.
EBİRON BİLİŞİM, haberdar olduğu zararlı aktivitelerle ilgili bilgi silme, web sitesinin yayınını durdurma, zararlı yayınları bloke edecek uygulamalar kullanma, Internet erişimini engelleme gibi önlemleri alma hakkını saklı tutmaktadır.

EBİRON BİLİŞİM, web sitelerindeki ve Internet üzerinden iletilen bilgilerin gizliliğine önem vermektedir. Ancak, genel yapısı itibarı ile, Internet üzerinden iletilen bilgilerin güvenlik seviyesi normal posta, faks veya sesli telefon görüşmelerinden daha fazla veya eksik değildir. Bu sebeple, EBİRON BİLİŞİM, kullanıcılarının Internet üzerinden gönderdikleri ve/veya yayınladıkları bilgilerin mutlak güvenlik seviyesine sahip olmadığının bilinci ile davranmalarını önermektedir. Kullanıcılar, aksi belirtilen durumlar hariç olmak kaydı ile sistem ve bilgi güvenliklerinden kendileri sorumludurlar ve EBİRON BİLİŞİM'ı, kendi servislerinin kullanımı esnasında bilgi güvenliğinin sağlanamamasından dolayı sorumlu tutamazlar.

EBİRON BİLİŞİM servislerinin kullanıcılara satışı ve teslimi esnasında, servis özellikleri ile ilgili bilgiler açık şekilde bildirilmektedir.

Kullanıcılar, satış esnasında belirtilmeyen özelliklerin ilgili servis kapsamında yer almamasından dolayı EBİRON BİLİŞİM'ten hak veya zarar tazmini talebinde bulunamazlar.

Genel Servis Þartlarını ihlal edici davranışlarda bulunan kullanıcılar, EBİRON BİLİŞİM'in alacağı tedbirlerle ilgili olarak bir hak veya zarar tazminatı talebinde bulunamazlar.
  • Email, SSL
  • 16 Bu dökümanı faydalı bulan kullanıcılar:
Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

İlgili diğer dökümanlar

FTP Kullanım Rehberi

FTP nedir? FTP, File Transfer Protocol (Dosya Transfer Protokolü) anlamýna gelip, web...

Gizlilik ve Güvenlik İlkelerimiz

GizlilikBu site aracılığı ile derlenen kullanıcılara ait bilgiler (e-posta, isim, soyad, doğum...

Üyelik Sözleşmesi

1- Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak...

Web Hosting Hizmet İçeriğimiz

Geniş Yelpazeli Teknoloji Desteği Windows Server 2003 iþletim sistemli Profesyonel Web Hosting...

15 Gün Geri Ödeme ve İptal Garantisi

Geri Ödeme İle İlgili Hususlar:Müşterilerimiz hiç bir neden göstermeksizin yıllık hesap başlangıç...

Powered by WHMCompleteSolution