FTP Kullanım Rehberi

FTP nedir?
FTP, File Transfer Protocol (Dosya Transfer Protokolü) anlamýna gelip, web sitenizin dosyalarını bilgisayarınızdan Hosting paketinize aktarmak için kullanılır.

FTP hesabý nedir?
Dosya transferlerinizi gerçekleþtirebilmeniz için, Hosting paketiniz ile birlikte sizin için açýlan hesaptýr. FTP hesabýnýzýn detaylarý, bizden aldýðýnýz hizmet üzerine size gönderilen maillerde bulunmaktadýr.

FTP hesabý nasýl kullanýlýr?
FTP kullanýmý için özel programlar vardýr. Bu FTP programlarýný internetten indirip bilgisayarýnýza kurarak FTP hesabýnýz ile iþlem yapabilirsiniz. Alternatif olarak Internet Explorer'ýn da FTP özelliðini kullanabilirsiniz.

Internet Explorer ile FTP hesabýna nasýl baðlanýlýr?
Internet Explorer ile FTP hesabýnýza ftp://ftp.ornek.com þeklinde kendi alan adýnýzý yazarak baðlanabilirsiniz. Eðer adresi sadece ftp://ftp.ornek.com olarak yazarsanýz, sistem Anonymous (Kimliksiz) kullanýcý olarak giriþ yapmaya çalýþacaðý ve izin alamayacaðý için giriþ gerçekleþemeyecektir. ftp://ornek.com@ftp.ornek.com þeklinde bir adresle giriþ yapmanýzýn ardýndan çýkacak ekranda þifreniz sorulur. Þifrenizi girdikten sonra sisteme baðlanabilirsiniz.

FTP programlarý hangi kaynaklardan bulunabilir?
http://www.google.com.tr/ adresinden "FTP Client" anahtar kelimesi ile arama yaparak bazý FTP programlarýna ulaþabilir, bu programlarý bilgisayarýnýza kurarak kullanabilirsiniz. http://www.smartftp.com/ adresinden indirilebilen Smart FTP programý yaygýn ve ücretsiz FTP programlarýndan biridir.

FTP programlarý ile FTP hesabýna nasýl baðlanýlýr?
Bilgisayarýnýza kurduðunuz FTP programý açýldýðýnda hosting paketinize ait, internet üzerinde size ayrýlmýþ olan alana ulaþabilmeniz için "FTP Sunucu Adý", "Kullanýcý Adý" ve "Þifre" alanlarýný doldurarak baðlantý kurmanýz gerekecektir. "FTP Sunucu Adý" kýsmýna ftp.matdigitalmedia.com, ftp.ornek.com gibi web sitenize ait sunucu adýný; "Kullanýcý Adý" kýsmýna web sitenize ait kullanýcý adýný ve "Þifre" kýsmýna þifrenizi yazmanýz gerekmektedir. Bu bilgiler hosting paketiniz açýldýðýnda size gönderilmiþ e-mail'de yer almaktadýr.

Web sitesi dosyalarý FTP hesabýna nasýl yüklenir?
FTP baðlantýsý kurulduktan sonra web sitenize ait dosyalarý yüklemeniz gereken klasör "httpdocs" klasörüdür. "cgi-bin" klasörü, uzman kullanýcýlar için, MS Access veritabanlarýnýn konumlandýrýlmasý amacýyla bulunmaktadýr. Bunun dýþýnda sitenize ait tüm dosyalar "httpdocs" klasörünün içerisine yüklenmelidir. Dosyalarýnýz web sitenize yüklenirken, bulunduðunuz yerdeki internet baðlantýnýz kullanýlacaðý için yükleme süresi, internet baðlantýnýzýn hýzýna ve yükleyeceðiniz dosya miktarýna baðlý olarak deðiþecektir.

Not: FTP hesabýnýza yükleyeceðiniz dosyalarýn adlarýnda, Türkçe karakter, büyük harf ve boþluk kullanmamanýz daha uygun olacaktýr.

Not: Yeni açýlan hesaplarda, "httpdocs" klasörü içerisinde "index.html" adlý bir dosya bulunmaktadýr. Bu dosya, web siteniz yeni açýldýðýnda ana sayfada çýkmasý için yerleþtirilmiþ "Yapým Aþamasýnda" yazýsýný içerir. Bu dosyayý dilediðiniz zaman silebilirsiniz.
  • Email, SSL
  • 18 Bu dökümanı faydalı bulan kullanıcılar:
Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

İlgili diğer dökümanlar

Genel Servis Şartları ( Son Güncelleme : 15.06.2008)

Genel Servis ŞartlarıSon Güncelleme : 15.06.2008EBİRON BİLİŞİM, bu "Genel Servis Şartları"'nın...

15 Gün Geri Ödeme ve İptal Garantisi

Geri Ödeme İle İlgili Hususlar:Müşterilerimiz hiç bir neden göstermeksizin yıllık hesap başlangıç...

Web Hosting Hizmet İçeriğimiz

Geniş Yelpazeli Teknoloji Desteği Windows Server 2003 iþletim sistemli Profesyonel Web Hosting...

Gizlilik ve Güvenlik İlkelerimiz

GizlilikBu site aracılığı ile derlenen kullanıcılara ait bilgiler (e-posta, isim, soyad, doğum...

Üyelik Sözleşmesi

1- Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak...

Powered by WHMCompleteSolution